Oio Vivo - maslinici i kušaona

Boutique e sala degustazione

Puljska cesta 200
52216 Galižana – Gallesano
Istria, Croazia

Le coordinate GPS degli oliveti e dell’oleificio:
44°56’12.3″N,
13°51’09.8″E

Lunedi – Domenica
09:00 – 20:00

Modulo di contatto

Ulteriori informazioni

Oleum Maris d.o.o. za poljoprivredu, trgovinu i proizvodnju
OIB: 99777597804, MB: 01909606
Broj računa: IBAN: HR1123600001101822105 kod Zagrebačka banka d.d.

Tvrtka upisana u trgovački registar: Trgovački sud u Rijeci: 040208851
Iznos temeljnoga kapitala društva: 20.000,00 kn uplaćen je u cjelosti
Članovi uprave: Vlado Ćorluka, Martin Milas, Velimir Jurić