Oio Vivo

Naša vizija je svim kupcima Oio Vivo ulja ponuditi cjelokupno iskustvo i doživljaj vezan uz uzgoj maslina i proizvodnju maslinovog ulja vrhunske kvalitete na atraktivnoj, geografski odlično pozicioniranoj lokaciji uz mogućnost kušanja i kupnje, ne samo maslinovo ulja, već i ostalih lokalnih proizvoda.

Oio Vivo

Hrabrost ZA NOVE POČETKE

Trebalo nam je puno hrabrosti, zajedništva I snage za podizanjem najvećeg maslinika u južnoj Istri na požarom devastiranom zemljištu. Vlastitim sredstvima, no i uz pomoć lokalne zajednice odlučili smo se za nove izazove, pokretanjem tvrtke utemeljene na principima društveno odgovornog poslovanja. Kontinuirano usavršavanje, briga o kvaliteti, primjena inovacija u suradnji sa stručnim institucijama, naše su temelji na kojima baziramo cijeli naš rad.

NAŠA ODGOVORNOST PREMA VAMA

Oio Vivo
Oio Vivo

Inovacije

Kontinuirano surađujemo sa znanstvenim i obrazovnim institucijama u Hrvatskoj i Istri kako bi unaprijedili vlastito poslovanje te pomogli u edukaciji novih stručnjaka u maslinarstvu kroz usvajanje praktičnih znanja o uzgoju maslina, proizvodnji i preradi maslinova ulja.

  • Prototip stroja za zalijevanje maslinika i gnojenje
  • Suradnja s Veleučilištem u Poreču
  • Suradnja s Otvorenim učilištem Pula – Diopter – edukacija odraslih osoba u maslinarstvu
  • Suradnja s Agronomskim fakultetom
  • Suradnja s Institutom za poljoprivredu i turizam u Poreču

 

Inovatori smo u proizvodnji korisnih strojeva i alata kojima mogu poboljšati održavanje maslinika, te smo tako osmislili prototip stroja za zalijevanje maslinika i gnojenje koji posredstvom ugrađenih senzora štedi gnojivo ispravno dozirajući vodu kojoj je dodan tekući humus.

Surađujemo sa Agronomskim fakultetom u Zagrebu, Veleučilištem u Poreču, Institutom za poljoprivredu i turizam, također u Poreču, te Otvorenim učilištem Pula – Diopter – vezano uz programe edukacije odraslih osoba u maslinarstvu.

Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet

Veleučilište u Rijeci
Poljoprivredni odjel u Poreču

“Diopter” otvoreno učilište Pula

Institut za poljoprivredu i turizam Poreč