Oio Vivo - o nama

Vizija je kompanije kupcima proizvoda Oio Vivo ponuditi cjelokupno iskustvo i doživljaj vezan uz uzgoj maslina i proizvodnju ulja vrhunske kvalitete na atraktivnoj, geografski odlično pozicioniranoj lokaciji.

Oio Vivo - o nama

Hrabrost ZA NOVE POČETKE

Vlasnici kompanije Oleum Maris pokazali su hrabrost za nove početke podizanjem najvećeg maslinika u južnoj Istri na požarom devastiranom zemljištu. Zajednički, vlastitim sredstvima, no i uz pomoć lokalne zajednice odlučuju se za nove izazove, pokretanjem kompanije utemeljene na principima društveno odgovornog poslovanja. Kontinuirano usavršavanje, briga o kvaliteti, primjena inovacija u suradnji sa stručnim institucijama, temeljne su postavke kompanije Oleum Maris.

Odgovornost kompanije

OČITUJE SE KROZ:

Oio Vivo - o nama
Oio Vivo - o nama

Inovacije

Kompanija Oleum Maris kontinuirano surađuje sa znanstvenim i obrazovnim institucijama u Hrvatskoj i Istri kako bi unaprijedila vlastito poslovanje te pomogla edukaciji novih stručnjaka u maslinarstvu kroz usvajanje praktičnih znanja o uzgoju maslina, proizvodnji i preradi maslinova ulja.

Inovatori su u proizvodnji korisnih strojeva i alata kojima mogu poboljšati održavanje maslinika, te su tako osmislili prototip stroja za zalijevanje maslinika i gnojenje koji posredstvom ugrađenih senzora štedi gnojivo ispravno dozirajući vodu kojoj je dodan tekući humus.

Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet

Veleučilište u Rijeci
Poljoprivredni odjel u Poreču

“Diopter” otvoreno učilište Pula

Institut za poljoprivredu i turizam Poreč